Shane Goldsby – Wspólna cela – wspólne piekło i kolejne 25 lat więzienia

W czerwcu 2020 roku media doniosły, że więzień przebywający w Airway Heights Correctional Center w Waszyngtonie zamordował swojego współwięźnia. 25-letni Shane Goldsby zaatakował, a następnie zabił 70-letniego Roberta Mungera. Nie…

Nawrócony Wampir z Baranowa- Czy stał się innym człowiekiem?

Nawrócony Wampir z Baranowa… Zastanawiałam się czy powinnam pisać ten artykuł, wszak Pan Wiesław C. jest w tej chwili wolnym człowiekiem i wrócił do społeczeństwa jako całkowicie „zresocjalizowany” człowiek ale…